NL/ Babytheek

Wat ? 

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts een korte tijd nodig hebt in de eerste 12 maanden na de geboorte. Een soort bibliotheek voor babyspullen. De Babytheek is de oplossing voor gezinnen die op zoek zijn naar duurzaam babymateriaal!

Bij de Babytheek heb je toegang tot kwalitatieve en duurzame babyspullen. Tegelijkertijd bespaart u ruimte in uw huis door alleen de dingen te lenen die u op dat moment nodig hebt. Wat je niet meer nodig hebt, breng je terug naar Babytheek, op voorwaarde dat het babyspullen zijn van 0 tot 3 jaar oud en in goede staat. Geen kleren of speelgoed!

Voor Wie ? 

Heb jij een beperkt budget ? Ben jij een ouder? Alleenstaande moeder of vader? Ben jij een grootouder?… Iedereen kan lid worden van de Babytheek!

Wanneer ? 

Onze Babytheek is open elke dinsdag van 13u tot 16u en elke tweede zaterdag van de maand van 14u tot 17u. 

Heeft u iets besteld? Maak een afspraak voor een geschikt moment waarop je kan langskomen om ze op te halen! 

Hoe lid worden?

Een jaarabonnement kost slechts 30 euro. 

  1. Maak een account aan op deze pagina  www.babytheektenweyngaert.be 
  2. Stort op ons rekeningnummer: BE62363057319461, met vermelding van "LIDMAATSCHAP BABYTHEEK_NAAM-VOORNAAM" 
  3. Nadat we het betalingsbewijs hebben ontvangen, krijg je een mail ter bevestiging. Vanaf dat moment kan je spullen reserveren.

Problemen met registreren? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! tenweyngaert@vgc.be of bel naar 02/340.95.80 

LET OP:

- Per lid mag je maximum 4 artikelen tegelijkertijd uitlenen

- Reservatie vervalt indien items niet opgehaald worden binnen de twee openingsmomenten volgend op startdatum reservatie.

- Items kunnen enkel tot 4 maand voor uitlening gereserveerd worden.

Huishoudelijk reglement

 

Onze  catalogus : https://babytheektenweyngaert.myturn.com/library/inventory/browse

FR/ Bébéthèque 

Quoi ?

Le Bébéthèque est un système de prêt pratique pour les affaires de bébé dont vous n'avez besoin que pour une courte période dans les 12 mois suivant la naissance. Une sorte de bibliothèque pour les articles de bébé. Le Bébéthèque est la réponse aux familles qui recherchent un équipement durable pour leur bébé !

A la Bébéthèque vous avez accès à des équipements pour bébés de qualité et durables.Les articles de bébé usagés ne sont pas jetés mais ont une nouvelle vie. En même temps vous gagnez de l'espace dans votre maison en n'empruntant que les choses dont vous avez besoin à ce moment-là. Ce dont vous n'avez plus besoin, vous le ramenez au Babytheek à condition que ce soit des articles pour bébé de 0 à 3ans et en bon état. Ni vêtemenst ni jouets !

Pour Qui ?

Avez-vous un budget limité ou non ? Vous-êtes parents? Futur parent ? Père ou mère célibataire ? Grands-parents ? ... Tout le monde peut devenir membre du Bébéthèque.

Quand ?

Notre Bébéthèque est ouverte chaque mardi de 13h à 16h et chaque deuxième samedi du mois de 14 h à 17 h.

Vous avez commandé un article ? Prenez rendez-vous et choisissez l’heure à laquelle vous allez  venir le chercher ! 

Comment devenir membre ?

Un abonnement annuel ne coûte que 30 euros.

  1. Créez un compte sur cette page   www.babytheektenweyngaert.be 
  2. Faites un virement sur le numéro de compte BE62363057319461 mettez en communication : « MEMBRE BABYTHEEK_NOM-PRENOM ».
  3. Après avoir reçu la preuve de paiement, vous recevrez un e-mail de confirmation. Vous pourrez ensuite réserver vos articles.

Vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire? N'hésitez pas à nous contacter tenweyngaert@vgc.be ou par téléphone au 02/340.95.80

ATTENTION :

-Vous pouvez prêter un maximum de 4 articles par membre à la fois.

-La réservation expire si les articles ne sont pas retirés dans les deux moments d'ouverture suivant la date de début de la réservation.

-Les articles ne peuvent être réservés que jusqu'à 4 mois avant le début du prêt.

Reglement d'ordre interieur

 

 

Notre catalogue : https://babytheektenweyngaert.myturn.com/library/inventory/browse

Onze catalogus wordt regelmatig bijgewerkt.